Privacy- en cookieverklaring        
Bedrijfsnaam: Jaspers Wooncomfort
Vestigingsadres: Kluisstraat 42, 5701 KR Helmond    
Telefoon:(0492) 52 02 70
E-mailadres: info@jasperswooncomfort.nl
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer J.P. Jaspers
E-mailadres: info@jasperswooncomfort.nl

Middels deze privacyverklaring informeren wij U wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, die U aan Jaspers Wooncomfort verstrekt.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Jaspers Wooncomfort. Wees uzelf er dus van bewust dat Jaspers Wooncomfort niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele andere organisaties op de website van Jaspers Wooncomfort en waar u uw persoonsgegevens achterlaat. 
Jaspers Wooncomfort respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die worden bewaard
De persoonsgegevens die binnen Jaspers Wooncomfort, worden bewaard of verwerkt:
 • Voornaam of voorletters
 • E-mailadres
 • Achternaam (indien van toepassing
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing) 
Omdat het relevant is voor de te leveren producten of diensten, bijv.  het zoeken naar een geschikte woning voor u of bij het aangaan van een huurovereenkomst, worden – daar waar vereist of relevant - ook andere gegevens aan u gevraagd, zoals bijvoorbeeld:
 • Waar u wilt wonen
 • Wat u aan maandelijkse kosten daarvoor wilt betalen
 • Uw inkomen
 • Functie  
 • Werkgever
Hoe komt Jaspers Wooncomfort aan deze persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die Jaspers Wooncomfort opvraagt worden door U zelf verstrekt. Dit heeft U gedaan door Uw gegevens in te vullen voor ontvangst van nieuwsbrief of door inschrijving d.m.v. het invullen van een formulier op onze website (of op de website van Pararius.nl, en andere aangesloten website's zoals o.a. huurwoningen.nl, huislijn.nl, ) en omdat U zelf verzocht heeft gebruik te willen maken van de diensten van Jaspers Wooncomfort. 
 
Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven;
  Als U U  hiervoor heeft aangemeld of toestemming voor heeft gegeven, dan ontvangt U wekelijks een e-mailnieuwsbrief. Als U deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kunt U zichzelf gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief of door het sturen van een email.
 • Om contact met je te kunnen opnemen;
 • Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de door U aangevraagde dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jaspers Wooncomfort kan via de website van Pararius.nl gevonden worden. Laat u uw gegevens achter op deze website dan krijgt Jaspers Wooncomfort de door u aldaar ingevulde gegevens per e-mail toegestuurd. Wij nemen dan contact met u op.
 • Voor het in behandeling nemen van uw verzoek en tot uitvoering van onze dienstverlening;
  Wanneer U bijv. een bedrijfs- of woonruimte zoekt of te huur / te koop aanbiedt hebben we bepaalde zoekgegevens nodig om onze service aan U verder te kunnen uitvoeren.
 • Voor het afhandelen van financiële verplichtingen;
  Wanneer U een product of dienst met ons aangaat hebben we de gegevens nodig om die te kunnen verwerken en bijv. een factuur te kunnen versturen of een betaling aan U te doen.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als Jaspers Wooncomfort hiertoe wettelijk verplicht is.
  Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere fiscale of wettelijke verplichtingen te voldoen.
Zaken die automatisch geregeld worden
Jaspers Wooncomfort gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven wel een email automation programma. Via Pararius.nl ontvangt Jaspers Wooncomfort automatisch een e-mailbericht van de door u voor Jaspers Wooncomfort daar achtergelaten informatie.
Er worden in de achtergrond verder geen andere zaken automatisch geregeld.
 
Hoe lang bewaart Jaspers Wooncomfort gegevens?
- Jaspers Wooncomfort bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan nodig; d.w.z.  om de met U afgesproken
  doelen, waarvoor Uw gegevens worden verzameld, te realiseren.
- Zolang U ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Jaspers Wooncomfort Uw gegevens. Mocht U Uzelf
  uitschrijven dan worden Uw gegevens automatisch direct verwijderd.
- Als U een product of dienst bij Jaspers Wooncomfort heeft afgenomen bewaren wij UW gegevens 7 jaar
  vanwege de fiscale bewaarplicht.
 
Wat delen we met anderen?
- Jaspers Wooncomfort deelt en verkoopt Uw gegevens niet aan derden.
- Jaspers Wooncomfort, verstrekt Uw persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering
  van de overeenkomst met U, of als moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.
- Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in opdracht van Jaspers Wooncomfort wordt er een
  verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
  van Uw gegevens. Jaspers Wooncomfort, is niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Met de volgende derden deelt Jaspers Wooncomfort, gegevens:
 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de aangifte Inkomstenbelasting en BTW-aangifte te doen.
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert. Jaspers Wooncomfort goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is.  
 3. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten. Hiervoor heeft het programma je persoonsgegevens en mailadres nodig.
 4. Pararius.nl; u kunt hier ook zoeken naar het woningaanbod van Jaspers Wooncomfort en uw gegevens achterlaten om over een of meerdere van die panden meer informatie te ontvangen of een bezichtiging te regelen.
 5. EDR Credit Services; Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om Uw persoonsgegevens verwerkt door Jaspers Wooncomfort in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jasperswooncomfort.nl.
Jaspers Wooncomfort  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen op Uw verzoek reageren.
 
Bezwaar maken op verwerking
U heeft het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door Jaspers Wooncomfort, en U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij Jaspers Wooncomfort een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door Uw genoemde organisatie, te sturen. 
 
Recht op indienen van een klacht
Jaspers Wooncomfort wijst U erop dat U de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als U van mening bent dat Jaspers Wooncomfort, niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.
 
Cookies en Social media buttons
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op Uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld Uw voorkeursinstellingen. Bij bezoek op de website van Jaspers Wooncomfort worden geen cookies aangemaakt.
 
Op de website en nieuwsbrieven van Jaspers Wooncomfort zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of te delen op sociale netwerken zoals Pararius.nl, Twitter, linkedin
en Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social netwerken, zoals Facebook, zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Jaspers Wooncomfort, heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met Uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze social media verzamelen worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit zou moeten inhouden dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Merkt U dat Uw computer, tablet of smartphone toch cookies aanmaakt weet dan dat U die zelf kunt afmelden door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen.
Voor meer informatie over wat deze bedrijven met opgeslagen data doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van ieder van hen afzonderlijk.
Jaspers Wooncomfort heeft deze organisaties geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan U vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van Uw browser. 

Beveiligen
Jaspers Wooncomfort neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Jaspers Wooncomfort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat Uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien U meer informatie wenst over de beveiliging van door Jaspers Wooncomfort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@jasperswooncomfort.nl

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 3 maart 2021.

Uw woning zoeken