NHG-grens in 2019 verder omhoog

De kostengrens voor een NHG-hypotheek is opnieuw verhoogd. In 2019 kunt u een hypotheek met NHG afsluiten voor een huis tot 290.000 euro. Vorig jaar was dit nog 265.000. Neemt u energiebesparende maatregelen dan is de kostengrens voor een NHG-hypotheek 307.400 euro.

De NHG-grens is sinds een aantal jaren gekoppeld aan de huizenprijs. Zo moet de garantie toegankelijk blijven, ook nu de huizenprijzen sterk stijgen. Wie binnen de kostengrens blijft kan dus een NHG-hypotheek afsluiten.

Hypotheeknormen onder NHG

De verstrekkings normen voor een hypotheek met en zonder NHG zijn gelijk. Over de maximale hypotheek in 2019 is inmiddels het volgende bekend:

  • Net als vorig jaar, kunt u in 2019 niet meer lenen dan de woningwaarde.
  • Bij energiebesparende maatregelen mag de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde verhoogd worden tot 106%
  • Ook het tweede inkomen dat meetelt voor de hypotheek blijft gelijk, namelijk 70%.
  • De maximale hypotheek voor de laagste inkomens stijgt licht.

Premie Nationale Hypotheek Garantie iets omlaag

Om onder de Nationale Hypotheek Garantie te vallen, betaalt u eenmalig een borgtochtprovisie. Dit was lange tijd 1% van de hypotheeksom. In 2019 daalt deze NHG-premie naar 0,9%. Daarmee is een NHG-hypotheek iets goedkoper geworden, namelijk maximaal € 2.610,-.

De borgtochtprovisie voor NHG is, net als de overige aansluitkosten, eenmalig aftrekbaar van de belasting.

Het Waarborgfonds Eigen Woning
geeft aan dat premieverlaging een tussenstap is. De stichting achter de Nationale Hypotheek Garantie is nog aan het berekenen wat een NHG-hypotheek in de toekomst gaat kosten. Het Waarborgfonds krijgt kritiek omdat het garantiekapitaal op recordhoogte staat terwijl steeds minder wordt uitgekeerd.

Wel of geen NHG-hypotheek

Met een NHG-hypotheek kiest u voor meer zekerheid. De garantie biedt namelijk hulp betalingsproblemen en kan bij verkoop met verlies, onder voorwaarden, de restschuld kwijtschelden. Op de huidige oververhitte huizenmarkt is dit geen overbodige luxe.

Een andere reden om voor een NHG-hypotheek te kiezen is de rentekorting. Afhankelijk van de geldverstrekker, kan dit tot 0,6% hypotheekrente schelen. Het kan even duren voordat je de NHG-premie hebt terugverdiend met de rentekorting.

De Nationale Hypotheek Garantie helpt ook doelgroepen die lastig een hypotheek kunnen krijgen, zoals ouderen en ondernemers. Door de garantie zijn banken eerder bereid om de hypotheek te verstrekken. De afgelopen jaren heeft NHG hiervoor haar voorwaarden verruimd. Zo is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht en is oversluiten met NHG mogelijk geworden.

Uw woning zoeken