Zelf regelen of
Achterstallige betalingen, onderhoud, een slepend geschil met uw huurders, leegstand, (tijdelijk) verblijf in het buitenland. Gaat u dit zelf allemaal regelen? Of geeft u uw woningbezit goed bij ons uithanden? Wij onderscheiden 2 soorten van beheer:

Administratief/Financieel beheer
Opstellen of controle van het huurcontract
Opstellen inventarislijst
Huurfacturen versturen
Innen of toezicht houden op de huurbetalingen
Versturen van betalingsherinneringen
Het adviseren bij wanbetaling van een incassoburo en/of het treffen van een betalingsregeling
Versturen van de periodieke huurprijs wijzigingen
Maken en bijhouden van een eigenarendossier
Verrichten van betalingen met toestemming van eigenaar
Controle ingediende nota’s
Bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (verrekening met huurder)
Afsluiten contracten bijkomende van leveringen en diensten
Meterstanden doorgeven aan nutsbedrijven

Technisch beheer
Oplevering woning
Inspectierapport inclusief foto’s bij oplevering van de woning
Verzorging van het onderhoud
Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking in overleg met u en controle op uitvoering onderhoud
Beoordeling en behandeling van klachten en reparaties
Eindinspectie bij einde huurcontract
Eventuele schade / gebreken worden hersteld en verhaald op de laatst zittende huurder
 
Contact
Wenst u meer uitgebreide en wellicht meer specifieke informatie, neem dan vandaag nog contact met ons op en laat u adviseren. Wij staan altijd voor u klaar. U kunt ons bereiken op 06-13960316 of stuur een e-mail naar info@jasperswooncomfort.nl

Uw woning zoeken